FORGOT YOUR DETAILS?

O podjetju AR Produkt, d.o.o.

Osnovna dejavnost podjetja je mehanska obdelava kovin, nudimo pa tudi valjanje navojev ter globinsko vrtanje. Usposobljeni smo zagotoviti potrebe in zahteve kupcev doma in v tujini. Kot fleksibilen dobavitelj se prilagajamo potrebam in pričakovanju naših strank.

Družinsko podjetje AR Produkt d.o.o. uspešno posluje že več kot deset (10) let, vendar njegovi začetki segajo vse tja do leta 1992, ko je Anton Razboršek (oče) pričel s svojo obrtjo, takrat še v domači delavnici. Zaradi širjenja se je leta 2002 preselil v novo postavljeno delavnico, kjer je uspešno posloval vse do upokojitve, leta 2009. Ves čas mu je, kot samostojni podjetnik, pomagal tudi Andro Razboršek (sin), ki pa je leta 2006 ustanovil podjetje AR Produkt d.o.o.. Samo podjetje se torej poraja že s kar lepo tradicijo, v čast in navdih pa nam je nakup nove proizvodno-poslovne stavbe, v katero smo se preselili v začetku leta 2018.

USTANOVITEV
1992

Začetki

Širitev dejavnosti podjetja KOVINOSTRUGARSTVO Anton Razboršek s.p., katerega začetki zasegajo v leto 1992

2002

Selitev

Leta 2002 selitev v nove proizvodne prostore – vse do upokojitve 2009. Ves čas mu je pomagal sin Andro Razboršek kot samostojni podjetnik

2016

Ustanovitev podjetja

Leta 2006 odločitev po ustanovitvi podjetja, katero ves čas uspešno posluje

2018

Novi proizvodno-poslovni prostori

Leto 2018 prelomno, saj se selimo v nove proizvodno-poslovne prostore.

DANES

Vizija podjetja

je zagotavljanje uspešnosti reševanja nalog/potreb naših naročnikov v segmentu predelave kovin in valjanja navojev ter širitev in dopolnitev proizvodnje za potrebe avtomobilske industrije. Smo tim prilagodljivih, izkušenih in izredno motiviranih strokovnjakov, specializiranih uporabi tehnologij za hitre in učinkovite rešitve kompleksnih problemov.

Vrednote podjetja

Poslovanje na osnovi etičnih in pravnih norm, skladno s politiko kakovosti. Ohranjati želimo: - odnos do zaposlenih, kateri temelji na spoštovanju, zagotavljanju primernega delovnega okolja, omogočanju usposabljanja na delovnem mestu ter spodbujanju za skrb njihovega poklicnega in osebnostnega razvoja, - odnos do poslovnih partnerjev, s katerim želimo ohraniti in izboljšati medsebojno sodelovanje, - odnos do (naravnega) okolja na podlagi primernega hranjenja in odvoza odpadkov.

Poslanstvo podjetja

je usposobljenost zagotavljanja potreb in zahtev slehernega kupca doma in v tujini. Prilagajamo se potrebam in pričakovanju naših strank, saj nudimo izdelavo po risbah naročnika, z lastnim znanjem, izkušnjami in različnostjo tehnologij pa tudi pomagamo v iskanju najoptimalnejših rešitev. Prizadevamo si za zagotavljanje kakovosti in se zavedamo, da le ta temelji na preprečevanju pojava napak, spoštovanju dobavnih rokov ter izpolnjevanju kupčevih zahtev. Prav tako stremimo k nenehnemu izboljševanju našega sistema vodenja kakovosti preko inovacij, timskega dela in s polno vključenostjo vseh zaposlenih.

Ključni cilji podjetja

Za uspešno poslovanje podjetja tudi v prihodnje bomo skrbeli s/z:
- uvajanjem najsodobnejših tehnologij, - povečanjem nivoja dodane vrednosti, - povečanjem portfelja strateških kupcev, - stalnim izboljševanjem procesov, - ohranjanjem zdravega delovnega okolja za zaposlene.

POVPRAŠEVANJE

Na vaše povpraševanje vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.

TOP